Introduktion

Disse standardvilkår og -betingelser for hjemmesiden, der er skrevet på denne webside, skal styre din brug af vores hjemmeside, UK-ETA.COM, der er tilgængelig på UK-ETA.COM.

Disse vilkår vil blive anvendt fuldt ud og påvirke din brug af denne hjemmeside. Ved at bruge dette websted accepterer du alle vilkår og betingelser, der er skrevet her. Du må ikke bruge denne hjemmeside, hvis du er uenig i nogen af disse standardvilkår og -betingelser for hjemmesiden.

Mindreårige eller personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge denne hjemmeside.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Bortset fra det indhold, du ejer, ejer UK-ETA.COM og/eller dets licensgivere i henhold til disse vilkår alle de intellektuelle ejendomsrettigheder og materialer, der findes på dette websted.

Du får kun en begrænset licens til at se materialet på denne hjemmeside.

Begrænsninger

Du er specifikt begrænset fra alt det følgende:

  • offentliggøre materiale fra hjemmesiden i andre medier;
  • sælge, underlicensere og/eller på anden måde kommercialisere hjemmesidens materiale;
  • offentligt at fremføre og/eller vise materiale fra hjemmesiden;
  • bruge denne hjemmeside på nogen måde, der er eller kan være skadelig for denne hjemmeside;
  • bruge denne hjemmeside på en måde, der påvirker brugerens adgang til denne hjemmeside;
  • at bruge dette websted i strid med gældende love og regler, eller på nogen måde kan forårsage skade på webstedet eller på nogen person eller forretningsenhed;
  • deltage i datamining, datahøstning, dataudtræk eller andre lignende aktiviteter i forbindelse med denne hjemmeside;
  • bruge dette websted til at deltage i reklame eller markedsføring.

Visse områder af dette websted er begrænset fra din adgang, og UK-ETA.COM kan yderligere begrænse din adgang til ethvert område af dette websted, til enhver tid, efter eget skøn. Ethvert bruger-ID og password, du måtte have til denne hjemmeside, er fortrolige, og du skal også opretholde fortroligheden.

Dit indhold

I disse standardvilkår og -betingelser for hjemmesiden betyder “dit indhold” enhver lyd, videotekst, billeder eller andet materiale, som du vælger at vise på denne hjemmeside. Ved at vise dit indhold giver du UK-ETA.COM en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, uigenkaldelig, underlicenserbar licens til at bruge, reproducere, tilpasse, udgive, oversætte og distribuere det i alle medier.

Dit indhold skal være dit eget og må ikke krænke nogen tredjeparts rettigheder. UK-ETA.COM forbeholder sig ret til at fjerne ethvert af dit indhold fra denne hjemmeside til enhver tid uden varsel.

Ingen garantier

Dette websted leveres “som det er” med alle fejl, og UK-ETA.COM udtrykker ingen erklæringer eller garantier af nogen art i forbindelse med dette websted eller materialerne på dette websted. Intet på denne hjemmeside skal heller fortolkes som rådgivning til dig.

Begrænsning af ansvar

Under ingen omstændigheder skal UK-ETA.COM eller nogen af dets ledere, direktører og medarbejdere holdes ansvarlige for noget, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med din brug af dette websted, uanset om et sådant ansvar er under kontrakt.  UK-ETA.COM, herunder dets ledere, direktører og medarbejdere, kan ikke holdes ansvarlige for indirekte, følgeskader eller særligt ansvar, der opstår som følge af eller på nogen måde er relateret til din brug af dette websted.

Skadesløsholdelse

Du skadesløsholder hermed i videst muligt omfang UK-ETA.COM fra og mod ethvert og/eller alle forpligtelser, omkostninger, krav, søgsmålsgrunde, skader og udgifter, der på nogen måde er relateret til din overtrædelse af nogen af bestemmelserne i disse vilkår.

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår viser sig at være ugyldig i henhold til gældende lovgivning, skal sådanne bestemmelser slettes, uden at det påvirker de resterende bestemmelser heri.

Ændring af vilkår

UK-ETA.COM kan til enhver tid revidere disse vilkår efter eget skøn, og ved at bruge dette websted forventes det, at du gennemgår disse vilkår med jævne mellemrum.

Opgave

UK-ETA.COM har lov til at overdrage, overføre og udlicitere sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår uden varsel. Du har dog ikke lov til at overdrage, overføre eller udlicitere nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.

Hele aftalen

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem UK-ETA.COM og dig i forhold til din brug af dette websted og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser.

Gældende lov og jurisdiktion

Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, og du underkaster dig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales til løsning af eventuelle tvister.