Rejsende fra følgende 93 lande skal have en elektronisk rejsetilladelse (ETA), før de rejser ind i Storbritannien (UK). Kravet om ETA for rejsende vil blive håndhævet fra 2024.

Er der nogen undtagelser for en britisk ETA for indehavere af britiske pas?

Ja, britiske pasindehavere er fritaget for at skulle ansøge om en britisk ETA.

Hvad med andre britiske statsborgere?

Følgende typer britiske statsborgere er også fritaget for at skulle have en ETA for at rejse ind i Storbritannien fra 2024 og frem:

  • Borgere i britiske oversøiske territorier
  • Britiske oversøiske statsborgere
  • Britiske oversøiske borgere
  • Britiske beskyttede personer
  • Britiske statsborgere uden ret til at opholde sig i Det Forenede Kongerige

Hvad med irske pasindehavere?

I øjeblikket vil irske pasindehavere også være fritaget for at skulle have en ETA for at rejse ind i Storbritannien fra 2024 og frem.