Storbritannien og EU enes om at samarbejde mod illegal migration

| februar 28, 2024
Storbritannien og EU enes om at samarbejde mod illegal migration

Den britiske regering og Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, er blevet enige om en samarbejdsaftale for at bekæmpe illegal migration.

Den 23. februar 2024 underskrev Hans Leijtens, Frontex’ administrerende direktør, og Phil Douglas, generaldirektør for United Kingdom (UK) Border Force, aftalen.

Den britiske indenrigsminister James Cleverly og EU’s kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, var også til stede under arrangementet.

Sidste år krydsede omkring 30.000 mennesker Den Engelske Kanal fra Frankrig til Storbritannien. Det er en tredjedel lavere end 46.000 i 2022. BBC rapporterede dog, at det samlede antal stadig var det næsthøjeste, der nogensinde er registreret.

I marts 2023 underskrev Storbritannien også en aftale med Frankrig om at arbejde sammen om at stoppe ulovlig indvandring via Den Engelske Kanal.

Storbritannien og EU forpligter sig til at forbedre grænsesikkerheden

I en udtalelse sagde Cleverly, at organiseret indvandringskriminalitet er “globale udfordringer, der kræver fælles løsninger og ambitioner.”

“Vores skelsættende samarbejdsaftale mellem Storbritannien og Frontex er endnu et afgørende skridt i kampen mod illegal migration, sikring af vores grænser og standsning af bådene,” tilføjede han.

Leijtens sagde i en pressemeddelelse, at aftalen viser den “fælles dedikation til et tryggere og mere sikkert Europa.”

“Med denne aftale bekræfter vi sammen vores forpligtelse til at forbedre sikkerheden og forvaltningen af vores grænser,” sagde han.

Denne meddelelse følger en aftale i maj 2023 mellem den britiske premierminister Rishi Sunak og Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen om at udvikle en ny samarbejdsaftale mellem Storbritannien og Frontex.

Samarbejdet mellem Storbritannien og Frontex skal begynde så hurtigt som muligt

Ordningen har til formål at forbedre Storbritanniens og EU’s operationelle reaktion på ulovlig migration og organiseret indvandringskriminalitet.

Den etablerer en platform for koordinerede aktioner mellem Storbritanniens grænsestyrke og EU’s Frontex på tværs af forskellige områder.

Et område er udveksling af information og efterretninger, situationsbevidsthed og risikoanalyse.

Det omfatter migrationstendenser, grænseovervågning, bekæmpelse af dokumentfalsk samt tilbagesendelser og grænseforvaltning.

En anden er uddannelse, der skal forbedre kapaciteten hos Storbritanniens og EU’s grænseagenturer, så de kan drage fordel af hinandens effektive strategier.

Aftalen indebærer også samarbejde om relevant forskning og udvikling af nye teknologier til beskyttelse af grænser.

Dette inkluderer at bygge videre på Storbritanniens droneteknologi og luftbårne overvågning for at bekæmpe illegal migration.

Samarbejdet mellem Storbritannien og EU gælder også operationelle og tekniske områder. Dette omfatter udsendelse af menneskelige ressourcer til observation, koordinering eller rådgivende roller.

Begge parter håber også at kunne udvide samarbejdet på længere sigt.

Styrkelse af EU’s ydre grænser i Schengen-området

I februar 2024 blev Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen enige om at ændre EU’s nye grænsekodeks for at tackle ulovlig migration.

EU vil begrænse og reducere åbningstiden for grænseovergangssteder for at forhindre, at migranter bruges som instrumenter til konflikt og destabilisering.

Den har også indført nye overførselsprotokoller for at arrestere illegale tredjelandsborgere og returnere dem til den stat, de kom fra.

EU vil også indføre to væsentlige forbedringer af grænsesikkerheden: Entry/Exit System (ESS) og European Travel Information and Authorization System(ETIAS).

EES vil registrere ind- og udrejser elektronisk i stedet for at stemple pas ved ankomsten til EU’s ydre grænse.

Under EES skal indehavere af visa til kortvarige ophold og visumfritagne rejsende registrere biometriske data som fingeraftryk eller ansigtsscanninger ved grænsen.

Det vil også registrere afslag på indrejse, hvilket gør det lettere at identificere dem, der ikke har tilladelse til at rejse ind, og dem, der har opholdt sig for længe i Schengen-området.

Derudover vil EES opdage personer, der bruger falske identiteter og pas.

På den anden side er ETIAS et nyt elektronisk dokument, som kræves af rejsende, der er fritaget for visum, og som rejser ind i Schengen-zonen.

Formålet er at forbedre sikkerheden ved at screene rejsende på forhånd og identificere personer, der udgør en sikkerhedstrussel, før de ankommer.

EES er sat til at blive håndhævet i oktober 2024, mens ETIAS vil blive implementeret i midten af 2025.

Styrkelse af den britiske grænse

I 2022 vedtog den britiske regering National Borders Act of 2022, som har til formål at forbedre sikkerheden ved den britiske grænse.

Lovgivningen sigter mod at digitalisere den britiske grænse fuldt ud og forhindre ulovlige indrejser og trusler mod den nationale sikkerhed, før de når Storbritannien.

Digitaliseringen af den britiske grænse indebærer, at immigrationsstatus erstattes af elektroniske optegnelser, eller eVisas, og at den nye elektroniske rejsetilladelse (ETA) håndhæves.

Storbritannien arbejder på at få en digital immigrationsplatform i 2025, som kan styre migrationen og afholde folk fra at opholde sig ulovligt i landet.

I øjeblikket overgår alle fysiske immigrationsdokumenter, såsom biometriske opholdskort og passtempler og -klistermærker, til eVisas.

På den anden side fungerer ETA på samme måde som ETIAS. Det er ikke et visum, men en digital rejsetilladelse til alle rejsende, der besøger Storbritannien uden visum.

Ud over at forbedre grænsesikkerheden strømliner ETA rejser for personer med lav risiko, som er blevet screenet på forhånd.

I øjeblikket er det kun besøgende fra Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Jordan, der nyder godt af det nye britiske ETA-system.

I 2024 forventer den britiske regering, at alle visumfritagne rejsende skal have en ETA, før de rejser til Storbritannien.